Ændring vedr. acontoopkrævning pr. 1. januar 2020

3. maj 2019

Fra 1. januar 2020 ændre vi tidspunkt for opkrævning af aconto og årsopgørelse.

Årsopgørelsen vi fremover udsendes ultimo januar til betaling den 1. februar.

Rate 1 (Aconto 1/1-31/3) opkræves sammen med årsopgørelsen til betaling den 1. februar

Rate 2 (Aconto 1/4-30/6)opkræves den 1. april

Rate 3 (Aconto (1/7-30/9) opkræves den 1. juli

Rate 4 (Aconto 1/10-31/12) opkræves den 1. oktober.